Endodoncja, jako dziedzina stomatologii.

Endodoncja to dział stomatologii zajmujący się diagnozowaniem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń ściśle związanych z miazgą zębową oraz chorób okołowierzchołkowych. Podstawowym środkiem i metodą wykorzystywana podczas zabiegów z zakresu endodoncji jest leczenie kanałowe, wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę. Stomatolog posiadający uprawnienia, doświadczenie i odpowiednią wiedzę, do tego aby przeprowadzać tego rodzaju terapie powinien posiadać odpowiednie ku temu