Włochy

Włosi mogą poszczycić się tym, iż jako pierwsi na świecie wybudowali autostradę. 21 września 1921 roku otworzono tu pierwszy w historii odcinek autostrady łączący Mediolan z leżącym przy granicy z Francją Varese (Lombardia). Droga powstała dzięki robotom publicznym jakie zarządził ówczesny Premier Królestwa Włoch Benito Mussolini. W latach 30tych ubiegłego wieku, rząd amerykański podpatrzył rozwiązania stosowane na Półwyspie Apenińskim i zdecydował się na rozpoczęcie podobnych prac w swoim kraju. Sieć włoskich autostrad liczy dziś ok. 6400 km i jest ciągle modernizowana i rozbudowywana. Zdecydowana większość tras jest płatna, a darmowe przejazdy możliwe są tylko w południowej znacznie biedniejszej części kraju. Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 130 km/h, jednak zdarzają się fragmenty, które umożliwiają rozpędzenie się nawet do 150 km/h. Warunek jest jeden muszą być dostępne 3 pasy w każdym z kierunków jazdy. Obsługą tras zajmuje się kilka przedsiębiorstw. Do największych należą ATP, Autovie Venete, SALT oraz największa tego typu spółka w Europie Autostrade per l’Italia. Ta ostatnia odpowiedzialna jest za prawie połowę wszystkich autostrad we Włoszech. Najważniejsze trasy to najdłuższa, licząca 760 km Autostrada Słońca (A1) i Autostrada Adriatycka (A14) łączące północ z południem oraz trasa A4 Turyn Triest łącząca wschodnią i zachodnią część kraju. Największe włoskie miasta posiadają także autostradowe obwodnice, które tak jak normalne autostrady są płatne. Największe skupisko takich tras znajduje się w aglomeracji Rzymu i Mediolanu.

Read more

Route 66

Route 66, zwana popularnie Drogąmatką lub autostradą Willa Rogersa to najbardziej znana autostrada na świecie. Licząca prawie 4000 km droga łączyła Chicago z Los Angeles (później także z Santa Monica) przebiegając przez aż 8 stanów Illinois, Missouri, Kansas, Oklahomę, Teksas, Nowy Meksyk, Arizonę i Kalifornię. Otwarta została w listopadzie 1926 roku, a w 1938 całość trasy została utwardzona. Największą popularnością droga cieszyła się w latach wielkiego kryzysu (19291933), kiedy to była głównym szlakiem transportowym dla emigrantów uciekających na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przy autostradzie bardzo szybko rozwijały się mniejsze i większe miasteczka, żyjące z usług gastronomicznych, stacji benzynowych i moteli. Route 66 swoją popularność w kulturze masowej zawdzięcza m.in. powieści „Gron gniewu” Johna Steinbecka, piosence „Get Your Kicks on Route Sixty Six”, której cover wykonał także polski zespół Dżem, oraz popularnemu filmowi animowanemu Cars (Auta). Co ciekawe, Highway 66 ma także swoją ciemną stronę. Sporo osób twierdzi, że na drodze tej dzieją się dziwne i niewyjaśnione rzeczy, począwszy od nienaturalnych zjawisk pogodowych, poprzez spotkania z duchami, a na porwaniu przez kosmitów skończywszy. Mimo licznych protestów, 27 czerwca 1985 roku Route 66 została skreślona z listy amerykańskich autostrad i zastąpiona przez autostradę Interstate 40. W 2005 roku z pozostałości dawnej autostrady utworzono narodową drogę krajobrazową o nazwie Historic Route 66. Licząca już tylko 2269 km trasa przebiega przez stany Illinois, Nowy Meksyk i Arizona.

Read more

Parametry autostrad

Wydawać by się mogło, że zakwalifikowanie danej drogi jako autostrady jest rzeczą oczywistą i bardzo prostą, a kwestia otrzymania przez drogę takiej nazwy, to tylko formalność. Jest jednak inaczej. Droga, aby mogła otrzymać status autostrady, musi spełniać wiele, szczegółowo określonych parametrów. Parametry te nie są jednolite, bowiem każdy kraj w swoim własnym ustawodawstwie ustala, jakie cechy musi spełniać taka droga. Powoduje to, że droga, która w jednym kraju oznaczona jest jako autostrada, w innym państwie może spełniać zaledwie parametry drogi ekspresowej. W Polsce wymogi, jakie musi spełniać droga, by być zakwalifikowana jako autostrada, określone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z tym aktem prawnym, autostrada zawsze musi posiadać dwie jezdnie o przeciwnych kierunkach ruchu, posiada mniej węzłów, niż droga ekspresowa, nie powinny one bowiem występować częściej, niż co 15 km, a w pobliżu dużych miast nie częściej, niż co 5 km, nie może posiadać skrzyżowań. Na autostradzie powinny się także znajdować urządzenia umożliwiające łączność ze służbami ratunkowymi na wypadek zaistnienia wypadku drogowego. Autostrada musi być tak skonstruowana, aby możliwa była na niej bezpieczna jazda z prędkością do 120 km/h, szerokość pasów ruchu ma wynosić 3,75m, minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę ma przekraczać 500m, a maksymalne nachylenie drogi nie może przekraczać 5%.

Read more

Sieć autostrad w Polsce.

Pierwszą polską autostradą był fragment poniemieckiej A4. Została ona wybudowana jeszcze za czasów III Rzeszy i pierwotnie miała łączyć Berlin z Wrocławiem i Gliwicami. Następnie, po II Wojnie Światowej, w Polsce przez wiele lat nie kontynuowano budowy autostrad na skutek braku odpowiednich funduszy, bądź odmiennej polityki władz. Dopiero pod koniec lat 80 XX wieku nastąpiło rozpoczęcie budowy innych odcinków autostrad. Jako pierwszy powstał fragment trasy z Krakowa do Katowic. Inną drogą szybkiego ruchu, która powstała w latach PRL, była trasa Katowice Warszawa, popularnie zwana „Gierkówką”. Droga ta jednak nie spełnia kryteriów Autostrady, jedynie niewielki jej fragment zakwalifikowany jest jako A1. Na skutek kryzysu gospodarczego nie powiódł się plan wybudowania autostrady z Krakowa do Warszawy, a jednymi z nielicznych pozostałości po tym projekcie jest droga, która obecnie stanowi zachodnią obwodnicę Kielc. Następnie, na początku lat 90 budowano jedynie nieliczne fragmenty autostrad. Systematycznie posuwały się w zasadzie jedynie prace na autostradzie A4, głównie na odcinku pomiędzy Katowicami, a granicą polsko niemiecką. Niestety nie udało się zrealizować niezwykle ambitnych programów budowy autostrad w Polsce, które zakładały budowę do 2010 kilku tyś. km tych dróg. Dopiero od roku 2008 nastąpiło znaczne przyspieszenie w budowie autostrad, jednak już teraz wiadomo, że nie uda się wybudować wszystkich zamierzonych dróg w wyznaczonym terminie czyli przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r.

Read more

Program budowy autostrad w Polsce

Polska sieć autostrad ciągle jest znacznie mniej rozwinięta, niż w innych państwach zachodniej Europy. Nasz kraj musi nagonić lata zapóźnień w budowie dróg. Nie sprzyja temu z pewnością kryzys finansowy, który dotknął również i Polskę. Pomimo wydania dziesiątków miliardów euro oraz budowy coraz to nowych odcinków autostrad, dalej pod tym względem wypadamy blado na tle naszych zachodnich sąsiadów. W latach 90 XX wieku opracowano plan budowy autostrad. Od tego czasu był on wielokrotnie modyfikowany, często ze względów ekonomicznych lub politycznych. Pomimo tych zmian, które polegały głównie na przesuwaniu kolejnych terminów wybudowania poszczególnych dróg, z grubsza program ten jest realizowany konsekwentnie. Jedną z istotniejszych zmian była zaniechanie wybudowania autostrady A3, biegnącej z północy na południe, wzdłuż zachodniej granicy Polski, a w jej miejsce powstaje droga ekspresowa S3. Podobnie rzecz się miała z autostradą A7, pomysł budowy której zarzucono jeszcze w latach 80. Obecnie W budowie są trzy wielkie autostrady, a każda z nich biegnie przez cały nasz kraj. Autostrada A1 połączyć ma Trójmiasto z południowa granicą Polski, a biec ma przez Toruń, Łódź i Gliwice. Autostrada ta ma mieć długość 565 km. Trasa A2 przebiegać będzie od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią, łącząc takie miasta, jak Poznań, Łódź, Warszawę i Siedlce. Droga ta, po jej ukończeniu, będzie liczyć 620 km. najdłuższą polską autostradą będzie A4. Biegnie ona od przejścia granicznego w Zgorzelcu, a po ukończeniu odcinka z Krakowa do granicy z Ukrainą w Korczowej, będzie mieć 670 km długości. Do tego trzeba doliczyć niewielkie fragmenty trzech innych autostrad: A6, w okolicach Szczecina, o długości 28 km, 22 kilometrową autostradową obwodnicę Wrocławia oraz 80 kilometrowy odcinek autostrady A18.

Read more